Impact Horecaplan 2015. Flexi-jobs, gelegenheidswerk en bruto-netto-overuren

algemene vergadering van 27 februari 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de gevolgen van de invoering van flexi-jobs en bruto-netto-overuren en de uitbreiding van het gelegenheidswerk, bekend als het Horecaplan 2015. Het Rekenhof stelt vast dat de maatregelen effectief gebruikt worden in de Horeca en dat de tewerkstelling in de Horeca sneller blijft stijgen dan in andere sectoren. Terzelfdertijd is er wel een verschuiving van tewerkstelling, waarbij bestaande tewerkstelling gedeeltelijk vervangen wordt door goedkopere tewerkstelling. Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat het geregistreerd zwartwerk is gedaald, maar minder snel dan in andere sectoren. Het Rekenhof besluit tenslotte ook dat er geen aantoonbare impact is van het Horecaplan op de leefbaarheid van de volledige Horecasector.

Impact Horecaplan 2015. Flexi-jobs, gelegenheidswerk en bruto-netto-overuren
Documents