Humanresourcesbeheer bij vier federale wetenschappelijke instellingen

algemene vergadering van 3 mei 2023

Het Rekenhof heeft het personeelsbeheer onderzocht bij vier federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s): de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB). Deze instellingen hangen administratief af van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo), waarmee ze samen het federaal departement Wetenschapsbeleid vormen, en vallen onder het toezicht van de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk. De audit ging na hoe de HR-regelgeving en de normen op het vlak van interne beheersing van de humanresourcesprocessen worden toegepast. Het Rekenhof stelde daarbij een aantal lacunes vast op juridisch en organisatorisch vlak, die een coherent en adequaat personeelsbeleid bemoeilijken. Ook op het gebied van het personeelsbeheer stootte het Rekenhof op een aantal onvolkomenheden.

Humanresourcesbeheer bij vier federale wetenschappelijke instellingen
Documenten