Humanresourcesbeheer bij Fedasil

algemene vergadering van 26 oktober 2022

Het Rekenhof heeft onderzocht of het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) zijn personeelscyclus voldoende in de hand heeft om het hoofd te kunnen bieden aan de risico’s eigen aan het humanresourcesbeheer. In zijn verslag analyseert het Rekenhof de voornaamste HR-processen en gaat het na welk gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen die het in een voorgaande audit van 2009 had geformuleerd. Het Rekenhof beveelt Fedasil onder andere aan een risicoanalyse te ontwikkelen die specifiek is gericht op HR, het gebruik van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te beperken tot situaties die dat rechtvaardigen en de personeelsleden principieel een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden.