HR-beleid in de penitentiaire diensten - organisatie en performantie

algemene vergadering van 22 december 2021

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar de organisatie en performantie van het HR-beleid in de penitentiaire diensten. Daaruit blijkt dat het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie te kampen heeft met personeelstekorten, een hoge werkdruk en een grote verlofachterstand, en daarnaast ook wordt geconfronteerd met belangrijke besparingen en de invoering van de gewaarborgde dienstverlening. De evaluatie van deze gewaarborgde dienstverlening, zoals opgelegd door de wet van 23 maart 2019, werd nog niet uitgevoerd. Ook de hervormingen ter verbetering van de operationele werking, waarvan de contouren werden vastgelegd in dezelfde wet, lopen vertraging op.

HR-beleid in de penitentiaire diensten - organisatie en performantie
Documenten