HR-audit bij het War Heritage Institute

algemene vergadering van 15 juli 2020

Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid en -beheer van het War Heritage Institute (WHI) onderzocht. Deze instelling werd opgericht op 1 mei 2017 in het kader van de redesign van de federale overheid en als een fusie van vier bestaande organismen: het Instituut voor Veteranen-Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie. Het Rekenhof wenste met deze audit na te gaan of het WHI tot stand is gekomen in overeenstemming met de oprichtingswet en of de normen voor interne beheersing worden nageleefd op het vlak van het personeelsbeleid en -beheer. Het Rekenhof stelde daarbij vast dat er, drie jaar na de oprichting van het WHI, nog heel wat lacunes bestaan op juridisch vlak, wat een coherent en adequaat personeelsbeleid bemoeilijkt. Ook op het vlak van het personeelsbeheer stuitte het Rekenhof op een aantal onvolkomenheden.

HR-audit bij het War Heritage Institute
Documenten