Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt

Nederlandse kamer van 24 maart 2021

Aan het begin van het afgelopen decennium kwam de problematiek van de voedselverspilling in een stroomversnelling. Het Rekenhof onderzocht of Vlaanderen over een degelijk beleidskader beschikt voor de vermindering van voedselverlies en voedselverspilling en of het de beleidsdoelstellingen zal halen. Het concludeerde onder meer dat Vlaanderen een aantal beleidsinitiatieven ontwikkelde die enerzijds sporen met het Europees beleid, maar die anderzijds ook nog verbeterpunten inhouden. Een degelijke opvolging van de resultaten is vooralsnog moeilijk bij gebrek aan uniforme meetmethodes en actuele gegevens. Uit jaarlijkse voortgangsrapporten blijkt wel dat veel acties tegen voedselverspilling uitgevoerd zijn.

Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt
Documents