Het door het Waalse Gewest ingerichte integratietraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering

Franse kamer van 11 oktober 2022

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van het door het Waalse Gewest in 2014 georganiseerde integratietraject. Die regeling wil de integratie van nieuwkomers die op het gewestelijke grondgebied wonen, vergemakkelijken. Ze combineert onder meer individuele begeleiding, informatie over het burgerschap en taalopleidingen. Nieuwkomers zijn verplicht het integratietraject te volgen. Het kan ook op vrijwillige basis worden gevolgd door iedere vreemdeling of persoon van buitenlandse herkomst. In 2019 namen nagenoeg 3.000 personen deel aan het Waalse integratietraject, waarvan 60 % het attest van het beëindigen van het traject heeft behaald.

Het door het Waalse Gewest ingerichte integratietraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
Documents