Het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering

Franse kamer van 12 oktober 2022

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor vreemdelingen. Die regeling wil de integratie van nieuwkomers die in het Brussels Gewest wonen, vergemakkelijken. Ze combineert onder meer individuele begeleiding, informatie over het burgerschap en taalopleidingen. In de loop van 2019 stapten nagenoeg 2.300 nieuwe begunstigden in het traject terwijl er iets meer dan 500 het traject volledig hebben afgelegd. Sedert 1 juni 2022 zijn nieuwkomers verplicht het onthaaltraject te volgen, behoudens reglementair bepaalde vrijstelling. Het Rekenhof onderzocht de tenuitvoerlegging van het onthaaltraject alsook de financiering ervan.

Het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
Documenten