Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit

Franse kamer van 13 maart 2019

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd omtrent het Waalse beleid ter verbetering van de woonkwaliteit, waaraan het gewest jaarlijks meer dan 50 miljoen euro besteedt via premies, leningen en belastingverminderingen. De audit beoogt te onderzoeken of het beleid doelmatig en doeltreffend is en of het geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd wordt.

Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit
Documents