Het beheer van de studietoelagen

Franse kamer van 3 februari 2021

Het Rekenhof heeft het beheer van de studietoelagen geauditeerd. De audit beoogde de wettelijkheid van de door de Franse Gemeenschap toegekende studietoelagen en de door de overheidsdienst ingestelde nadere controleregels om die wettelijkheid te waarborgen.