Het beheer van de human resources van de autonome havens van het Waalse Gewest

Franse kamer van 9 augustus 2022

Het Rekenhof heeft het beheer van het personeel van de autonome havens van het Waalse Gewest geëvalueerd; het gaat dan om de havens van Luik (PAL), Charleroi (PAC), Namen (PAN) en de havens van het centrum en het westen (Paco). Aan de hand van die audit konden bij PAC, PAN en Paco verschillende tekortkomingen worden vastgesteld in verband met de toepassing van de Waalse Ambtenarencode, de niet-overeenstemming van de berekening van de wedden met de fiscale of sociale regelgeving, evenals het ontbreken van bepaalde verantwoordingsstukken in de dossiers in het vlak van selectie.

Het beheer van de human resources van de autonome havens van het Waalse Gewest
Documenten