Het beheer, door het Waalse Gewest, van de Europese fondsen die ressorteren onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Franse kamer van 15 april 2020

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het Waalse Gewest de twee instrumenten voor financiële ondersteuning van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de landbouwsector beheert. Het gaat meer bepaald om het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Het beheer, door het Waalse Gewest, van de Europese fondsen die ressorteren onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Documents