Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing - Opvolgingsaudit

algemene vergadering van 6 februari 2013

In zijn verslag aan het federaal parlement onderzoekt het Rekenhof de opvolging van de aanbevelingen die het in zijn audit van 2006 had geformuleerd over de herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing. Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën maatregelen heeft genomen om tot een beter beheer te komen van de informatiebronnen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Het Rekenhof formuleert nieuwe aanbevelingen om te komen tot meer volledige en geactualiseerde gegevens over wijzigingen die werden aangebracht aan onroerende goederen. Het beveelt ook aan procedures te overwegen om de kadastrale inkomens te corrigeren waarvan de waarde in belangrijke mate afwijkt van het gemiddeld inkomen zoals bepaald door de wetgever.

Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing - Opvolgingsaudit
Documents