Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij nv Vitare – toezicht en kredietverlening

Nederlandse kamer van 24 september 2019

In de zomer van 2013 kocht de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Vitare ongeveer 35 miljoen euro gronden, hoofdzakelijk van haar moedermaatschappij, de nv Matexi Group (nu nv Abacas Group). Vitare financierde die aankopen met leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). In 2018 ging de SHM echter in vereffening. Het Rekenhof onderzocht op vraag van het Vlaams Parlement of de toezichthouder voor de sociale huisvesting en de VMSW dit hadden kunnen voorkomen. Het besloot dat de betrokken overheidsdiensten onvoldoende zorgvuldig optraden.

Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij nv Vitare – toezicht en kredietverlening
Documents