Fonds voor de Medische Ongevallen – Organisatie en werking

algemene vergadering van 3 juni 2020

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof in welke mate het Fonds voor de Medische Ongevallen, dat werd opgericht om slachtoffers van medische ongevallen advies te geven over de aansprakelijkheid van zorgverleners en onder bepaalde voorwaarden ook een schadevergoeding waarborgt, erin geslaagd is de doelstellingen van de wetgever te realiseren, en of het wettelijk en organisatorisch kader voldoende waarborgen biedt voor de realisatie van de opdrachten van het Fonds. De audit toont aan dat de doelstelling om medische ongevallen voortaan sneller, eenvoudiger, goedkoper en doeltreffender te laten afhandelen dan bij een gerechtelijke procedure nog niet werd gerealiseerd. Bovendien zijn er in de organisatie en de werkprocessen van het Fonds tal van –soms structurele- knelpunten die belemmeren dat het Fonds zijn rol kan waarmaken. Slechts in één op de tien gevallen richten slachtoffers van een medisch ongeval zich tot het Fonds. Bovendien moeten zij gemiddeld vier jaar wachten voordat het Fonds een advies verstrekt. In de gevallen waarin het Fonds een vergoeding waarborgt, verloopt de uitbetaling ervan ook nog eens uiterst moeizaam. Daarnaast is de werkingskost voor de afhandeling van een dossier bij het Fonds buitensporig hoog in vergelijking met de bereikte resultaten, en vooral gezien het feit dat het Fonds slechts 8% van de afgehandelde dossiers gegrond en potentieel vergoedbaar acht.

Fonds voor de Medische Ongevallen – Organisatie en werking
Documenten