Fonds Sluiting Ondernemingen - Vergoedingsprocedure en financiering

algemene vergadering van 19 juni 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de procedure die het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) volgt om werknemers te vergoeden als een onderneming sluit, en de financiering van het FSO. Het stelt vast dat het FSO voortdurend inspanningen levert om de vergoedingen sneller te kunnen betalen. Om zijn beleid doeltreffender maken, kan het enerzijds werknemers proactief informeren en er zo voor zorgen dat ze hun rechten laten gelden. Anderzijds kan het de rol van economische en sociale schokdemper spelen, door bij het bepalen van de werkgeversbijdragen rekening te houden met de economische conjunctuur.