Financiering en boeking van de aan Sowalfin gedelegeerde opdrachten in 2017 en 2018

Franse kamer van 27 mei 2020

Het Rekenhof heeft onderzoek gedaan naar de financiering en boeking van de opdrachten die in 2017 en 2018 werden gedelegeerd aan de Waalse maatschappij voor de financiering van en garantieverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen (Sowalfin). Sowalfin werd opgericht in 2002 om de oprichting, ontwikkeling en overdracht van kmo’s in het Waals Gewest te stimuleren door aangepaste financieringsoplossingen ter beschikking te stellen. De aan Sowalfin toevertrouwde opdrachten bestaan voornamelijk in het toekennen van leningen en waarborgen. Sowalfin kan voor eigen rekening handelen of, in het raam van gedelegeerde opdrachten, voor rekening van het Waals Gewest.

Financiering en boeking van de aan Sowalfin gedelegeerde opdrachten in 2017 en 2018
Documenten