Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep

algemene vergadering van 12 september 2012

Het Rekenhof heeft op verzoek van de minister van Overheidsbedrijven en de Kamer van Volksvertegenwoordigers een audit uitgevoerd naar de geldstromen tussen de moedermaatschappijen (NMBS-Holding, NMBS, Infrabel) en de filialen van de NMBS-Groep. Het auditverslag is gestructureerd op basis van de vier onderzoeksvragen, die betrekking hebben op de publieke kerntaken van de NMBS-Groep en de financiële stromen binnen de NMBS-Groep, op de beheersing van sommige financiële, juridische en doelmatigheidsrisico’s, op het schuldbeheer en de schuldstabilisatie en op externe consultancyopdrachten.