Financiële analyse van de intercommunales die onder het toezicht staan van het Waals Gewest – Eerste driejaarlijks verslag over de rekeningen 2017 tot 2019

Franse kamer van 31 augustus 2021

Het Rekenhof bezorgt het Waals Parlement zijn eerste driejaarlijks verslag met daarin een financiële analyse van de intercommunales die onder het toezicht staan van het Waals Gewest. Het verslag overloopt de door bedrijfsrevisoren opgestelde certificeringen van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van de Waalse intercommunales voor de boekjaren 2017 tot 2019, en het analyseert ook hun financiële situatie in die periode

Financiële analyse van de intercommunales die onder het toezicht staan van het Waals Gewest – Eerste driejaarlijks verslag over de rekeningen 2017 tot 2019
Documents