Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid – KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP

algemene vergadering van 30 januari 2013

Het Rekenhof publiceert op zijn website een auditverslag over het financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Het Rekenhof komt tot het besluit dat het financieel beheer van dat park onvoldoende wordt gestuurd. Die sturing vergt een gedegen kennis van het vastgoedpark, een boekhoudkundig kader dat de waarde van dat vastgoed weerspiegelt, alsook investeringskeuzes en een exploitatie die rekening houden met de kosten tijdens de volledige levensduur van de gebouwen. Het Rekenhof beveelt aan te verduidelijken wat het doel is van de vastgoedfunctie binnen de OISZ, het beheer van het vastgoed op te volgen en de vernieuwing ervan te optimaliseren.

Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid – KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP
Documents