Exportbevordering door Flanders Investment and Trade (FIT)

Nederlandse kamer van 18 augustus 2015

Het Rekenhof onderzocht de hefbomen waarmee Flanders Investment and Trade (FIT) de export door Vlaamse ondernemingen wil bevorderen. De doelstellingen voor exportbevordering zijn uitgewerkt in de beheersovereenkomst 2011-2015 van FIT. Zij zijn niet altijd een weergave van de toenmalige doelstellingen op beleidsniveau, die op hun beurt soms niet eenduidig waren geformuleerd. Ook in de recente beleidsnota 2014-2019 zijn de exportdoelstellingen in het algemeen onvoldoende toetsbaar geformuleerd. Van de drie exportbevorderende hefbomen van FIT subsidies, acties en consults – zijn de subsidiestelsels het minst aangepast aan de beleidsaccenten, namelijk focus op groeilanden en preferente bedrijfssectoren. Uit het klantentevredenheidsonderzoek uit 2013 bleek dat nagenoeg alle ondernemingen in de toekomst nog met FIT willen samenwerken.

Exportbevordering door Flanders Investment and Trade (FIT)
Documenten