Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

algemene vergadering van 2 oktober 2019

Het Rekenhof stelde vast dat het aantal daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft groeien (van ongeveer 1.800 in 2008 naar meer dan 4.180 in 2018). Daarom heeft het de daklozensteun van dat gewest geëvalueerd

Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Documents