Evaluatie van de interne controle van de DGD van de FOD Buitenlandse Zaken

algemene vergadering van 4 augustus 2015

Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van zijn audit van de interne controle van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken. Het heeft de organisatie, de procedures en de middelen onderzocht die de DGD heeft ingezet om de risico’s te beheersen die met haar opdrachten gepaard gaan. De DGD heeft naar aanleiding van deze audit een actieplan 2015-2017 opgesteld om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof.

Evaluatie van de interne controle van de DGD van de FOD Buitenlandse Zaken
Documents