Europees plattelandsontwikkelingsbeleid - Gebiedsgerichte werking in de Vlaamse provincies

Nederlandse kamer van 17 juli 2012

Het Europese plattelandsontwikkelingsbeleid omvat o.a. maatregelen voor gebiedsgerichte werking, die een verbetering van de leefkwaliteit van het platteland en de diversificatie van de economische bedrijvigheid beogen. In Vlaanderen worden die maatregelen mee door de provincies beheerd en gefinancierd. Het Rekenhof ging na of de beheersstructuren behoorlijk werken en of er bij de uitvoering van het plattelandsprogramma voldoende aandacht was voor de realisatie van de Lissabonstrategie (nu Europa 2020).

Europees plattelandsontwikkelingsbeleid - Gebiedsgerichte werking in de Vlaamse provincies
Documents