Energiearmoede

Nederlandse kamer van 2 oktober 2018

Het Rekenhof heeft een aantal Vlaamse beleidsinstrumenten ter bestrijding van energiearmoede onderzocht. Het stelde vast dat het Vlaams energiearmoedebeleid goed onderbouwd is, zij het vaak met vrijblijvende doelstellingen, die moeilijk opvolgbaar zijn. De maatregelen blijken de kwetsbare gezinnen maar gedeeltelijk te bereiken en leiden vooralsnog onvoldoende tot energiebesparende ingrepen, mede doordat eigenaars ze grotendeels moeten financieren, terwijl huurders de baten genieten. Ook de communicatie van de maatregelen aan doorgaans moeilijk te bereiken kwetsbare doelgroepen is een bezorgdheid.

Energiearmoede
Documents