Energie-efficiëntie van sociale woningen – de energetische renovatie van het Vlaams sociaal huurpatrimonium

Nederlandse kamer van 27 januari 2021

Het Rekenhof onderzocht welke maatregelen de Vlaamse overheid nam om de energieprestaties van de bestaande sociale huurwoningen tegen 2020 te verbeteren en wat de resultaten van het Vlaams energierenovatieprogramma 2020 zijn. Het stelde vast dat dit programma een achterstand heeft opgelopen. De doelstellingen ervan waren in augustus 2020 nog niet volledig gehaald: 6,3% van de sociale woningen voldeed niet aan de doelstelling inzake dakisolatie, 8,1% voldeed niet aan de doelstelling inzake isolerende beglazing en 9,6% voldeed niet aan de doelstelling inzake centrale verwarming. Uit het onderzoek bleek ook dat het al dan niet realiseren van dakisolatie, isolerende beglazing en een up-to-date centrale verwarming, nauwelijks wordt gesanctioneerd.

Energie-efficiëntie van sociale woningen – de energetische renovatie van het Vlaams sociaal huurpatrimonium
Documents