Ecologiepremie

Nederlandse kamer van 4 december 2012

De ecologiepremie is een economische maatregel met een sterke milieugerelateerde impact. Het beleidskader ervan werd evenwel onvoldoende onderbouwd met meetbare economische en ecologische operationele doelstellingen. De simulaties van de Vlaamse overheid bleken soms te beperkt om de budgettaire noden van de premie precies in te schatten. Mede door de economische context heeft dat geleid tot veel fluctuaties en verscheidene aanpassingen aan het juridisch kader. Die aanpassingen beïnvloedden de kansen van de steunaanvragende ondernemingen op effectieve steunuitbetaling en ondergroeven zodoende de voorspelbaarheid van het regelgevend kader van de ecologiepremie. Het Rekenhof voerde een enquête bij een aantal ondernemingen uit met het oog op de beoordeling van het stimulerend karakter van de premie. Een outcome-evaluatie van de premie door de Vlaamse overheid vond nog niet plaats.

Ecologiepremie
Documenten