E-Waste management - beheer van de afvalstroom van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Vlaanderen

Nederlandse kamer van 1 september 2021

E-waste is een van de snelst groeiende afvalstromen. Onzorgvuldige verwerking ervan kan milieu en gezondheid ernstig bedreigen. Het Rekenhof onderzocht of Vlaanderen de internationale regelgeving daarop correct in Vlaamse regelgeving heeft omgezet, of Vlaanderen performant e-waste inzamelt en verwerkt, of het zijn AEEA-beleid opvolgt en evalueert, en of het zijn recuperatiedoelstellingen haalt. Het concludeerde dat Vlaanderen de internationale afvalregelgeving correct in Vlaamse regelgeving heeft omgezet, maar dat het zijn recuperatiedoelstellingen niet haalt. Het verzamelt voor het beleid vooralsnog te weinig bruikbare informatie in, de coördinatie tussen de verschillende betrokken beleidsniveaus is niet altijd duidelijk en de handhaving is ontoereikend om een incorrecte verwerking van AEEA te ontmoedigen.

E-Waste management - beheer van de afvalstroom van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Vlaanderen
Documents