Diplomatieke en consulaire posten: interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en audit van het personeelsbeheer

algemene vergadering van 25 januari 2012

In zijn verslag aan het federale Parlement onderzoekt het Rekenhof de interne controle op het financieel beheer van de ongeveer 140 Belgische diplomatieke en consulaire posten. Daarnaast is ook het beheer van de human resources van die posten onderzocht en de mechanismen waarmee de FOD Buitenlandse Zaken de belangrijkste fasen van de personeelscyclus (aanwerving, bezoldiging, betaalkanalen) beheert.

Diplomatieke en consulaire posten: interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en audit van het personeelsbeheer
Documents