Digitale strategie van de Franse Gemeenschap in het leerplichtonderwijs

Franse kamer van 28 mei 2024

Het Rekenhof heeft een audit gewijd aan de digitale strategie in het leerplichtonderwijs. De Franse Gemeenschap keurde die in 2018 goed en bracht die in de praktijk in het kader van interactie met de inrichtende machten van het onderwijs en het Waalse Gewest.

Digitale strategie van de Franse Gemeenschap in het leerplichtonderwijs
Documenten