Dienst Vreemdelingenzaken: Behandeling van aanvragen voor gezinshereniging

algemene vergadering van 8 januari 2020

Het Rekenhof heeft de regelgeving over gezinshereniging onderzocht. Het ging na of dit proces onder controle is en bekeek de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en diens externe partners. In 2018 werd 43 % van de visumaanvragen voor lang verblijf in België gemotiveerd aan de hand van gezinshereniging (13.946 aanvragen). Het Rekenhof wijst erop dat de regelgeving nog moet worden vervolledigd. Zo moet de verplichting voor vreemdelingen nog worden uitgevoerd om te verklaren dat ze de fundamentele waarden en normen van de samenleving begrijpen en ernaar zullen handelen. De Dienst Vreemdelingenzaken is momenteel niet in staat alle aanvragen binnen de wettelijke termijn te behandelen. Bijgevolg worden visums en verblijfsvergunningen ambtshalve uitgereikt, omdat de termijn overschreden werd. Zo ook worden aanvragen voor vernieuwing van verblijven voor Belgische en Europese gezinsherenigers niet meer onderzocht bij gebrek aan voldoende middelen. Tot slot zou de samenwerking met de externe partners beter kunnen.