Dienst Vreemdelingenzaken - Behandeling van aanvragen voor gezinshereniging: opvolgingen 2021 en 2023 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 11 oktober 2023

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof in welke mate gevolg is gegeven aan de 26 aanbevelingen die het in zijn initiële audit van januari 2020 had geformuleerd. Het was toen nagegaan hoe de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de aanvragen voor gezinshereniging behandelt. Op 30 april 2023 is het Rekenhof van oordeel dat zes van zijn aanbevelingen zijn uitgevoerd, waaronder het beter onder controle houden van de behandelingstermijnen van de visumaanvragen en de verbetering van de samenwerking met zijn externe partners. Vijftien aanbevelingen zijn in uitvoering en vijf werden niet uitgevoerd.