Deeltijds kunstonderwijs. Afstemming en toegankelijkheid van het aanbod

Nederlandse kamer van 8 december 2021

De hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) in 2018 moest zorgen voor een betere afstemming van het onderwijsaanbod op de behoeften en voor een breder publiek. Academies kunnen nog stappen zetten om de leerbehoeften beter te capteren. Behalve voor het domein dans is de spreiding van het aanbod sinds de hervorming verbeterd, maar in sommige gemeenten blijft het moeilijk om DKO te volgen. Dat het aanbod niet volledig aansluit op de behoeften, komt volgens de academies vooral door een gebrek aan middelen voor infrastructuur, omkadering en werking. Kansarme leerlingen hebben niet dezelfde participatiekansen aan het DKO als kansrijke leerlingen. Hoewel de laatste jaren sprake is van een inhaalbeweging, blijft de kloof groot. Ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en leerlingen met een (gemotiveerd) verslag uit het gewoon onderwijs nemen verhoudingsgewijs minder deel aan het DKO.

Deeltijds kunstonderwijs. Afstemming en toegankelijkheid van het aanbod
Documents