De “witte kassa”, het geregistreerd kassasysteem voor de horeca

algemene vergadering van 13 maart 2019

Om de crisis in de horecasector te bestrijden, besliste de regering eind 2009 een btw-verlaging door te voeren op restaurant- en cateringdiensten van 21% naar 12%. Ter compensatie voor deze btw-verlaging, die inging vanaf 1 januari 2010, werd aan deze fraudegevoelige sector gevraagd een geregistreerd kassasysteem (GKS), de zogenaamde “witte kassa”, te installeren met het oog op de “verwitting” van de sector. De definitieve regeling voor het GKS trad in werking op 1 juli 2016. In de audit die het Rekenhof heeft voorgelegd aan het federale parlement onderzocht het of de fiscale administratie een efficiënte en doeltreffende controleaanpak hanteert en of het GKS een positief effect heeft gehad op de bestrijding van de fiscale fraude en de verwitting van de horecasector

De “witte kassa”, het geregistreerd kassasysteem voor de horeca
Documents