De tewerkstelling van werkzoekenden door de Forem

Franse kamer van 18 maart 2020

Het Rekenhof heeft een audit gewijd aan het Waalse beleid in verband met de tewerkstelling van werkzoekenden door de Waalse overheidsdienst ‘Emploi et Formation’ (Forem – werk en vorming). Zo heeft het Rekenhof enerzijds de acties onderzocht die de Forem op het getouw zet om de tewerkstelling van werkzoekenden binnen de context van de arbeidsmarkt in Wallonië in de hand te werken en heeft het anderzijds geëvalueerd hoe relevant het is de beleidsmaatregelen inzake arbeid te focussen op basis van de indicator van de kritieke beroepen en knelpuntberoepen.

De tewerkstelling van werkzoekenden door de Forem
Documents