De steun van het Waals Gewest aan de biologische landbouw

Franse kamer van 4 november 2020

Het Rekenhof heeft onderzocht welke steun het Waals Gewest biedt aan de biologische landbouw. Sinds een tiental jaar is die aan een flinke opmars bezig. Het aantal bioboerderijen en hun gecumuleerde oppervlaktes zijn meer dan verdrievoudigd sinds 2006 en de consumptie van bioproducten zit in de lift, maar toch stelt het Rekenhof vast dat het beleid ter ondersteuning van de biologische landbouw kampt met een gebrek aan visie op middellange en lange termijn. De huidige steun valt veeleer onder de noemer begeleiding, en vloeit niet zozeer voort uit een sterke aansturing van de toekomstige ontwikkeling van de biologische landbouw. Het Rekenhof is overigens van oordeel dat er nog altijd grote systeemgebonden risico’s wegen op de uitbouw van de Waalse biologische landbouw. Bovendien is de bestendigheid van de financiële steun aan de biologische landbouw niet verzekerd na 2020.

De steun van het Waals Gewest aan de biologische landbouw
Documents