De overheidsopdrachten van het regionaal psychiatrisch centrum « Les Marronniers »

Franse kamer van 19 mei 2021

Het Rekenhof heeft de wettelijkheid en de regelmatigheid gecontroleerd van een selectie van 88 in 2019-2020 afgesloten of nog lopende overheidsopdrachten van het regionaal psychiatrisch centrum « Les Marronniers », evenals de nadere regels voor de interne beheersing die het centrum implementeert om zich daarvan te vergewissen.

De overheidsopdrachten van het regionaal psychiatrisch centrum « Les Marronniers »
Documenten