De overheidsopdrachten van de Waalse vervoersoperator

Franse kamer van 11 februari 2020

Het Rekenhof heeft de internecontrolemaatregelen geanalyseerd die de gewezen Vervoersmaatschappij van het Waalse Gewest en de maatschappijen van de TEC-groep hebben ingevoerd om te waarborgen dat de overheidsopdrachtenregelgeving wordt nageleefd. Deze audit moet de Waalse vervoersoperator, die ontstaan is uit de groepering van die entiteiten, dus in staat stellen zijn beheer te verbeteren.

Documents