De Forem en de ondernemingen voor beroepsopleiding

Franse kamer van 18 april 2023

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van het goede beheer, de programmatie van de acties inzake beroepsopleiding en de evaluatie van die programmatie door de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (Forem). Het Rekenhof onderzocht ook de juridische kwalificatie van de relaties tussen de Forem en de ondernemingen voor beroepsopleiding. De beroepsopleiding is één van de essentiële opdrachten van de Forem om de doelstelling te realiseren die erin bestaat werkzoekenden opnieuw in te schakelen op de arbeidsmarkt.

De Forem en de ondernemingen voor beroepsopleiding
Documents