De financiering van de infrastructuur van de ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen

Franse kamer van 26 april 2005