De betaling van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 3 juni 2020

Het Rekenhof heeft de betaling gecontroleerd van de leden van het onderwijzend personeel van het hoger onderwijs in hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden ingericht en gesubsidieerd. Het heeft enerzijds de administratieve dossiers van dat personeel gecontroleerd en anderzijds de juistheid van hun wedde geëvalueerd aan de hand van een statistische steekproef.

De betaling van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Franse Gemeenschap
Documents