Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat – inventarisatie en boekhoudkundige registratie

algemene vergadering van 20 juni 2018

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid vallen, het cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat volledig en accuraat hebben geïnventariseerd, gewaardeerd en in de boekhouding geregistreerd. Het Rekenhof stelt vast dat o.a. door een gebrekkige interne beheersing en onvoldoende ondersteuning de FWI’s nog niet over een volledige, actuele en betrouwbare inventaris beschikken. Daardoor kunnen ze hierover niet getrouw rapporteren in de boekhouding.