Controle van kmo’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting

algemene vergadering van 7 december 2022

Het Rekenhof onderzocht het controlebeleid inzake de fiscale aangiften van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het beleid van fiscale controle dat de FOD Financiën hanteert mag dan in overeenstemming zijn met de internationale goede praktijken, door de afname van zijn personeel kan hij niet alle geplande belastingcontroles uitvoeren of voldoende garanderen dat alle kmo’s gelijk worden behandeld. Zo lopen twee kmo’s met eenzelfde fiscaal risiconiveau niet dezelfde kans te worden gecontroleerd afhankelijk van waar ze gevestigd zijn. Ook wat het sanctiebeleid en de toepassing van belastingverhogingen betreft, is de gelijke behandeling van kmo’s onvoldoende gewaarborgd. De voornaamste vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof worden vermeld op de interactieve site https://isoc-venb.ccrek.be/ die het mogelijk maakt de ongelijke behandeling van kmo’s te visualiseren.

Controle van kmo’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting
Documenten