Controle op de ziekenfondsen

algemene vergadering van 12 september 2018

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 22 oktober 2015 een resolutie goedgekeurd die het Rekenhof belast met twee audits in de ziekenfondssector (over de vergoeding van de administratiekosten van de ziekenfondsen enerzijds en over hun financiële verantwoordelijkheid anderzijds). De Kamer vroeg het Rekenhof ook een derde audit uit te voeren bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen. In haar resolutie vroeg de Kamer het Rekenhof te rapporteren over die drie audits in respectievelijk 2016, 2017 en 2018.

Het Rekenhof heeft de resultaten van de derde audit, over de wijze waarop de ziekenfondsen worden gecontroleerd door enerzijds de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen en anderzijds twee diensten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (de Dienst voor Administratieve Controle en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle), meegedeeld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het verslag werd vandaag gepubliceerd op de website van het Rekenhof.