Contactopsporing in Vlaanderen tijdens de COVID-19-pandemie - Beheer en opvolging door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Nederlandse kamer van 30 mei 2023

Hoewel het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG, sinds 1 juni: Departement Zorg) onvoorbereid was om grootschalige contactopsporing te organiseren, heeft het heel snel een dergelijk systeem opgezet om de coronapandemie in te dijken. Het sloot daartoe een overeenkomst met een Samenwerkingsverband van zes callcenters en de vijf landsbonden van de mutualiteiten. Uit onderzoek van het Rekenhof bleek dat de contractuele verbintenissen van operationele aard globaal gezien allemaal zijn uitgevoerd, met uitzondering van enkele rapporteringen. Om de uitvoering op te volgen, focuste het VAZG op de resultaten van de contactopsporing. De operationele efficiëntie van het Samenwerkingsverband volgde het VAZG echter onvoldoende op: daarvoor ontbrak een geüniformiseerd controle- en rapporteringssysteem en de datadoorstroming voor een betere opvolging werd pas laat gerealiseerd. De financiële controle door het VAZG was beperkt en is pas de laatste maanden van de opdracht verbeterd. Het Rekenhof ziet onvoldoende personeel(inzet), het ontbreken van een risicoanalyse en prioriteitenconflicten als voornaamste oorzaken van de tekortkomingen.

Contactopsporing in Vlaanderen tijdens de COVID-19-pandemie - Beheer en opvolging door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Documents