Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en de begrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 30 november 2009

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en de begrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschap
Documents