Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021

algemene vergadering van 12 mei 2021

Krachtens artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het Rekenhof de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kader van zijn informatieopdracht inzake de begroting zijn commentaar en opmerkingen mede waartoe het onderzoek van de aanpassing van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021 aanleiding geeft.