Centralisatie van de federale aankopen - Evaluatie van het overheidsbeleid via de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel

algemene vergadering van 19 januari 2022

Het Rekenhof heeft de definitie, de opvolging en de evaluatie van het federale beleid voor de centralisatie van de aankopen geanalyseerd. Het heeft de organisatie onderzocht die werd ingevoerd om de realisatie van die doelstellingen in de hand te werken alsook de kwaliteit van de werking van het samenwerkingsmodel dat sinds 2018 wordt gebruikt. Een meerjarenplanning van de behoeften moet aldus voortaan de mogelijk te centraliseren behoeften vooraf in kaart brengen en consolideren. Het Rekenhof stelde vast dat het nieuwe beleid voor de centralisatie van de aankopen, drie jaar nadat het werd opgestart, het moeilijk heeft om resultaten te genereren in termen van doeltreffendheid (budgettaire besparingen) en doelmatigheid (daling van het aantal individuele aankoopprocedures en van het aantal federale aankopers).

Centralisatie van de federale aankopen - Evaluatie van het overheidsbeleid via de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel
Documenten