Bouw van de nieuwe NAVO-zetel - Verslag bij het einde van de werf

algemene vergadering van 10 februari 2021

Het Rekenhof heeft een nieuw onderzoek gewijd aan het beheer van de overheidsopdrachten die Defensie heeft geplaatst in het kader van de bouw van de nieuwe NAVO-zetel in Brussel. Dit verslag vervolledigt de verslagen die werden gepubliceerd in oktober 2008 (aanvang van het project) en december 2014 (halverwege de bouw). Het Rekenhof concludeert voornamelijk dat Defensie de financiële risico’s die het project voor de Belgische Staat impliceerde, voldoende onder controle heeft gehouden. Het project heeft in totaal 20 maanden vertraging opgelopen. De vertraging stemt overeen met de volledige voorlopige oplevering van de hoofdopdracht van de bouw op 9 maart 2017. De volledige definitieve oplevering had plaats op 17 september 2020. Ondanks extra kosten ten opzichte van de offertes, blijven de eindkosten van de opdrachten in totaal onder het budget dat de NAVO in 2009 machtigde. Het Rekenhof formuleert aanbevelingen voor het beheer van dermate ingewikkelde projecten.

Bouw van de nieuwe NAVO-zetel - Verslag bij het einde van de werf
Documenten