Bouw van de nieuwe NAVO-zetel – tussentijds verslag

algemene vergadering van 19 november 2014

Het Rekenhof publiceert op zijn website een tussentijds auditverslag over de bouw van de nieuwe NAVO-zetel. Omdat de werkzaamheden verstoord werden en daardoor vertraging opliepen, werden diverse schadeclaims ingediend. De verantwoordelijkheid van België kwam echter niet in het geding. Voor het overige werd de NAVO op regelmatige wijze geïnformeerd. De talrijke wijzigingen die het project onderging, zullen echter onvermijdelijk gepaard gaan met meerkosten en termijnverlengingen. Ondanks extra middelen voor onvoorziene omstandigheden zou dat vangnet ontoereikend kunnen blijken gezien de schadeclaims die werden ingediend.

Bouw van de nieuwe NAVO-zetel – tussentijds verslag
Documents